روز: 9 آذر 1400

افرادی که در ابتدای راه‌اندازی یک کسب و کار استخدام می‌شوند، سنگ بنای اولیه آن کار هستند. اگر از دید ادبیاتی به این موضوع نگاه کنیم این افراد همان اولین خشت‌هایی هستند که گر نهد معمار کج، تا ثریا که چه عرض کنم؛ بلکه کسب و کار تا یک سال هم دوام نخواهد آورد.