روز: 6 بهمن 1400

در دورکاری هر آن، این امکان وجود دارد که تیم‌ها احساس کنند ارتباطشان با یکدیگر قطع شده است و چنین به نظر برسد که نبود دانش به اشتراک گذاشته شده به مانعی بر سر راه موفقیت آنها تبدیل می‌شود. بااین‌حال با بهره‌گیری از یک استراتژی مدیریت دانش، تیم شما می‌تواند با دیگر تیم‌ها در تعامل بوده و هماهنگ و صحیح کار کند.