روز: 11 اسفند 1400

معمولا وقتی صحبت از مدیریت دانش می‌شود، هاله‌ای از ابهامات گنگ و نامفهوم در مورد انواع دانش در ذهن شکل می‌گیرد. اینکه اصلا دانش چیست؟🤔 چطور می‌توان کاری کرد تا آن را مدیریت کنیم؟ و سوالاتی از این دست است که باعث شد این مقاله نوشته شود تا پاسخ‌گوی این سوال‌ها شود.