روز: 2 خرداد 1401

برای ایجاد و مستندسازی گردشِ کارِ فرایندها در کسب و کارتان، باید تولید محتوا کنید. این کار اولین فعالیتی است که باید یک شرکت برای داشتن پایگاه دانش انجام دهد.‌ در این مقاله سعی کردیم از چرخه عمر محتوا گرفته تا نوشتن گردش کار برای فرایندهایتان را آموزش دهیم..