روز: 17 خرداد 1401

توی کلیک نگارهای قبلی در مورد تمپلیت‌ها صحبت کردیم و اینکه چطور اطلاعات رو به شکلی اصولی و منظم ثبت کنید. حالا و توی این کلیک نگار بیشتر درباره تمپلیت‌ها صحبت می‌کنیم. همچنین در این نوشته شما رو با مفهوم آیتم‌ها در نرم‌افزار کلیک مایند و ثبت توی اونها آشنا می‌کنیم.