تمپلیت‌های برگزیده

داخل نرم‌افزار کلیک مایند تمپلیت‌های (فرم) بسیار متنوعی وجود دارد، چرا که تیم‌های مختلف و گسترده موجود در اکوسیستم کسب‌وکاری نیازهای مختلفی دارند و هرکدام از این تیم‌ها بسته به نوع کار نیازمند تمپلیت‌هایی هستند که شخصی‌سازی‌شده و متناسب با کارشان باشد. از طرفی بعضی از تمپلیت‌ها کاربرد عمومی‌تری دارند و صرف‌نظر از نوع کسب‌وکار می‌توانند بسیار مورداستفاده قرار بگیرند. چند نمونه از این تمپلیت‌های پر‌کاربرد را در این قسمت می‌بینید.

قبلی
بعدی

همه تمپلیت‌های موجود در نرم افزار کلیک مایند

در این بخش می‌توانید همهٔ تمپلیت‌های موجود در کلیک مایند را ببینید، و با کلیک کردن روی هرکدام از آن‌ها، راهنمای استفاده و چرایی ایجاد و شکل‌گیری تمپلیت را خواهید دید. این محتوا که به شکل بسیار مختصر و مفید گردآوری شده است، به شما در استفاده هر چه بهتر از تمپلیت‌ها کمک می‌کند.